نحوه تراز ماشین لباسشویی

کارما تعمیرآموزش رفع لرزش ماشین لباسشویی و تراز نمودن ماشین لباسشویی:

 

شاید خیلی از شما مشتریان عزیزاز لرزش بیش از حد ماشین لباسشویی تان گله مند باشید یکی از عواملی که به طور مستقیم روی لرزش ماشین لباسشویی تان تاثیرگذار است مربوط به پایه های ماشین لباسشویی تان می باشد.

برای تعمیرات ماشین لباسشویی و رفع لرزش آن می توانید با نمایندگی کارماتعمیر تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به تعمیر ماشین لباسشویی

تان اقدام نماییم.کارما تعمیر

نحوه تنظیم پایه هایی ماشین لباسشویی:

برای تراز نمودن ماشین لباسشویی ابتدا باید دو پایه عقب ماشین لباسشویی تان را کاملا ببندید سپس نوبت به پایه های جلوی لباسشویی می باشد

ابتدا بهتر است که پایه جلو را نیز ببندید سپس هر دو پایه جلو را دو الی سه دور باز می کنید و دستگاه جهت اطمینان از تراز بودن تکان می دهید و هر

طرف از ماشین لباسشویی تان دارای لقی بود آن طرف را باز میکنید تا تراز کامل گردد.

 

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.